Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

PLATNÝ OD 1.3.2019

Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla400 Kč
Posudek pro řidičské oprávnění pro řidiče nad 65 let 200 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu400 Kč
Vyšetření pro sportovní aktivity400 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání400 Kč
Preventivní prohlídka zaměstnanců400 Kč
Vyšetření profesní ( svářeči, práce ve výškách, elektro, řidiči)400 Kč
Vyšetření před nástupem do speciálních kurzů400 Kč
Potvrzení zdravotního stavu pro soudy, policii, poštu, cestovní kanceláře300 Kč
Vystavení zdravotního průkazu200 Kč
Potvrzení před nástupem na brigádu200 Kč
Žádost o umístění do DpS a DZR100 Kč
Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH200 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodní preventivní prohlídku200 Kč
Administrativní výkon vyžádaný pacientem, zaměstnavatelem či oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí (např. výpis ze zdravotní dokumentace, pojistky)200 Kč
Zhotovení návrhu k lázeňské léčbě100 Kč
Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povinná100 Kč
Potvrzení přihlášek na VŠ a SŠzdarma
Aplikace injekce - nitrosvalově20 Kč
Aplikace injekce - nitrožilně50 Kč
Aplikace léčebného obstřiku s Mesocainem - doplatek za aplikovanou látku20 Kč
EKG na žádost pacienta s interpretací výsledku250 Kč
CRP test na žádost pacienta odlišující viry a bakterie250 Kč
Vyhotovení pracovní neschopnosti při ztrátě100 Kč
Kopírování a tisk zdravot. dokumentace na žádost pacienta 1 strana2 Kč